International Coach Federationin rooli sertifioinnissa

International Coach Federationin (ICF) rooli BCI:n antamissa sertifioinneisssa

International Coach Federation (ICF) on kansainvälinen yhdistys coacheille ja coachingista kiinnostuneille, jolla on yli 20 000 jäsentä yli 100 eri maassa. ICF edistää coachingin tunnettavuutta ja kehittää coaching-alaa asettamalla sille korkeat ammatilliset vaatimukset. ICF on määritellyt coachingin ydintaitojen lisäksi myös eettisen säännöstön, joita jokaisen coachin tulee noudattaa. ICF:n jäseneksi hyväksytäänkin nykyään vain coacheja, jotka ovat suorittaneet 60 tuntia ICF akreditoita koulutusta. Jokainen Certified Business Coach®-koulutuksen käynyt siis täyttää tämän ehdon.

Akkreditointiryhma

ICF akkreditoi coachkoulutusohjelmia, jotka täyttävät heidän laatustandardinsa ja ovat linjassa sekä ICF:n ydintaitojen että eettisen säännöstön kanssa. ACSTH-akkreditoinnin saaneen ohjelman tulee sisältää vähintään 30 tuntia coachkoulutusta ja siellä tulee käsitellä vähintään osaa ydintaidoista ja eettisestä säännöstöstä. Korkeamman tason ACTP-akkreditoinnin saaneessa ohjelmassa tulee käydä kaikki ydintaidot ja koko eettinen säännöstö läpi ja se sisältää vähintään 125 tuntia coachkoulutusta. Business Coaching Instituten Certified Business Coach Master-ohjelman ensimmäinen ja toinen osa muodostavat yhdessä ACTP-ohjelman. 

Sertifiointi

International Coach Federation (ICF) edistää korkeatasoisen ja ammattitaitoisen coachingin leviämistä sertifioimalla coacheja, jotka täyttävät ICF:n laatukriteerit. Sertifiointia on jaettu kolmeen eri tasoon: 

  • Associate Certified Coach (ACC)-taso edellyttää 60 tuntia coach-koulutusta ja 100 tuntia dokumentoitua asiakascoachingtuntia ja 10 tuntia mentorcoachingia
  • Professional Certified Coach (PCC)- taso edellyttää 125 tuntia coach-koulutusta ja 500 tuntia dokumentoitua asiakascoachingtuntia ja 10 tuntia mentorcoachingia
  • Master Certified Coach (MCC)- taso edellyttää 200 tuntia coach-koulutusta ja 2500 tuntia dokumentoitua asiakascoachingtuntia ja 10 tuntia mentorcoachingia

Akkreditoidun coach-koulutuksen käyminen varmistaa, että koulutus hyväksiluetaan hakemusvaiheessa. Sertifiointia haetaan aina suoraan ICF:ltä. Sertifiointi on voimassa 3 vuotta kerrallaan ja sen uusiminen edellyttää näyttöjä oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Certified Business Coach Master-ohjelman ensimmäinen osa vastaa ACC-tasolla vaadittavaa coach-koulutusta. Koko ohjelma täyttää kaikki ACC- ja PCC-tason sertifiointiin vaadittavat elementit mentorcoaching ja näyttökoe mukaan luettuna.

BCI – BUSINESS COACHING INSTITUTE

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

X