Coachaava opettaja

Räätälöity koulutusohjelma opetustyön ammattilaisille
 

Suomalainen opetussektori on vaikeiden haasteiden edessä. Näiden haasteiden ylittäminen ei enää onnistu perinteisin menetelmin, vaan tarvitaan opetustapoihin liittyviä innovaatioita. Coaching menetelmänä tarjoaa eväät haasteiden voittamiseksi. Coachingin perustaitojen hallinta ja kyky niiden soveltamiseen onkin välttämätön ominaisuus tulevaisuuden opettajilla. muistiinpanot

Kenelle ohjelma on suunnattu?

Coachaava opettaja on koulutusohjelma opetustyötä tekeville, joka antaa tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet coachingin soveltamiseen omassa opetustyössä sekä yksittäisten opiskelijoiden että opiskelijaryhmien kanssa. Ohjelmaan osallistuminen ei vaadi aikaisempaa tietoa tai kokemusta coachingista. Tervetulleita ovat kaikki opetustyötä tekevät henkilöt, jotka haluavat hyödyntää coachingia omassa työssään ja liittää sen tiiviisti omaan toimintaansa.

  

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Ohjelma koostuu yhteensä viidestä lähipäivästä, vertaiscoaching-harjoittelusta sekä harjoitustyöstä. Lähikoulutuspäivät käynnistetään coachingin keskeisen käsitteistön läpikäynnillä sekä tutustumisella coachaavaan työotteeseen, asenteeseen ja taitoon osana opettajan työtä. Ohjelma etenee kohti konkreettisia sovelluskohteita, joissa erityisteemoina muun muassa:
 

– Coachaavien menetelmien nivominen osaksi luento-opetusta

– Coaching apuna opinnäytetöiden ja oppilasprojektien ohjaamisessa

– Opiskelijoiden valmentaminen työelämää varten
 

Ohjelmaan kuuluu lähipäivien lisäksi 5 tuntia vertaiscoaching-harjoittelua oman kurssitoverin kanssa sekä projektityö, jonka puitteissa kukin osallistuja soveltaa ohjelmassa oppimiaan asioita käytännön tasolla omaan opetustyöhönsä.

  

Ohjelman toteutus 
 

Coachaava opettaja -valmennusohjelman ovat suunnitelleet ja toteuttavat Suomen johtavat kansainvälisesti sertifioidut coaching-ammattilaiset, joista jokaisella on kokemusta opetustyöstä joko yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulukontekstissa. Valmentajien intohimona on tuoda coaching entistä tiiviimmin osaksi suomalaista opetusmaailmaa, jotta jokaisella opiskelijalla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus saavuttaa parempia oppimistuloksia coachingin avulla.

Coachaava opettaja -koulutusta järjestetään tällä hetkellä organisaatiokohtaisesti opetushenkilöstölle ympäri Suomea.
   

Haluatko tietää lisää?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Hanna-Kaisa Lindfors – hanna-kaisa.lindfors@bci.fi tai puh. 050 407 2210

BCI – BUSINESS COACHING INSTITUTE

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

 

 

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X