Certified Business Coach Master®

Syvennä coaching-osaamistasi – kasva ihmisenä ja coachina

Certified Business Coach Master® -ohjelma on syvällinen ja innostava kasvun matka kaikille, jotka haluavat vahvistaa coaching-osaamistaan. Jatkokoulutusohjelman lähtökohtana on coaching henkilökohtaisen kasvun tukena. Kun itse valitset kehittyä ihmisenä ja coachina, kykenet tukemaan myös toisten kehittymistä.

 

Koulutuksessa vahvistat taitojasi, laajennat ajatteluasi ja opit käyttämään omaa persoonaasi coachingin välineenä. Koulutuksessa keskitytään käytännönläheisesti coachingin hyödyntämiseen organisaatioissa ja työelämässä. Ohjelma soveltuu niille, joilla on jo alan perustaidot hallussa ja jotka haluavat vahvistaa osaamistaan erityisesti työelämän coachingin parissa.

 

Ohjelma järjestetään monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähiopetuksesta (tarpeen mukaan virtuaalisena), verkkoluennoista, monipuolisesta koulutusmateriaalista ja coaching-harjoittelusta.

Miksi opiskella Certified Business Coach Master®-ohjelmassa?

CBCM® -ohjelma on suunniteltu tukemaan syvällisesti coaching-taitojen kehittämistä ja ihmisenä kasvamista. Master-tasolla itsetuntemuksen kehittäminen ja psykologisen ymmärryksen laajentaminen on keskeinen osa coachingia. Ohjelma on monipuolinen, käytännönläheinen ja coachingin ydintaitoja vahvistava kokonaisuus.

 

Koulutus on tarkoitettu coacheille ja coaching-taidot hallitseville ihmisille, joilla on halu kehittyä coaching-osaamisessa ja valmentavassa vuorovaikutuksessa. Osallistujat saavat varmuutta, syvyyttä ja uusia välineitä osaamisensa tueksi. Mikäli osallistujan tavoitteena on kansainvälinen sertifiointi, tämä koulutus kartuttaa niitä International Coaching Federationin määrittelemiä valmiuksia, joita tarvitaan PCC-tason coachingtyössä ja sertifikaatin suorittamisessa. Koulutuksen jälkeen voit halutessasi hakea myöntämällämme todistuksella ACC- tai PCC- sertifikaattia sekä ICF:ltä että EMCC:ltä.

 

Tule kertaamaan, syventämään ja kehittämään coaching-taitojasi! Oppiminen ja oman ammattitaidon kehittäminen on äärimmäisen motivoivaa. CBCM®-ohjelmassa edistät coaching-taitojen lisäksi erityisesti itsetuntemustasi ja ajattelutaitojasi. Opit laajempaa ymmärrystä ihmisestä kokonaisuutena ja osaat toimia vaikuttavasti myös haastavissa tilanteissa.

 

BCI:n CBCM®-ohjelman kouluttajat ovat erittäin kokeneita ja kansainvälisesti tunnustettuja business coaching -osaajia. Suomalaisen coaching-alan pioneereina he ovat tehneet merkittäviä saavutuksia urallaan ja ovat jatkuvasti mukana luomassa alan käytäntöjä. Mukana on myös useita vierailevia asiantuntijoita jakamassa tietämystään ja kokemustaan.

Mitä voit odottaa koulutukselta?

Tämä koulutus valmistaa sinua ohjaamaan coaching-tilanteiden monia tasoja. Opit ymmärtämään tunteiden johtamista, sanatonta viestintää ja intuition merkitystä. Perehdyt työelämässä paljon käytettyyn BigFive -profiiliin ja pääset purkamaan omaa profiiliasi asiantuntevassa ohjauksessa. Opiskelet mm. psykologisen turvallisuuden luomista, uskomusten muuttamista sekä ihmisen kypsyysvaiheiden tunnistamista.

 

Koulutuksessa tutustut tarkemmin coachingiin organisaatioissa ja ymmärrät sen hyödyntämistä eri ammattirooleissa. Pääset tutkimaan yritysten case-tarinoita ja teet niitä myös itse. Hahmotat uudella tavalla coachingin merkitystä tulevaisuuden työelämässä.

 

Koulutuksen käytyäsi tunnet paremmin itsesi coachina ja osaat valjastaa persoonasi coachingin tärkeimmäksi työkaluksi. Osaat käyttää vahvuuksiasi ja soveltaa ainutlaatuista taustaasi ja kokemustasi. Koulutus haastaa sinua kysymällä, miten kasvan itse? Ja miten autan muita kasvamaan ja kehittymään?

 

Ohjelman aikana saat mentorointia, vertais-coachingia sekä ryhmän ja koko verkoston tuen. Saat myös konkreettisia vinkkejä coaching-bisnekseen ja coachingin hyödyntämiseen omassa työssäsi. Jos tavoitteenasi on työskennellä ammattimaisesti coachingin parissa, tämä koulutus antaa sinulle vahvat eväät. CBCM -ohjelma uudistettiin vuonna 2020 vastaamaan ICF:n päivitettyjä ydintaitoja ja erityisesti PCC-tason coachingin vaatimuksia.

 

Koulutus antaa sinulle:

 

– Erityisosaamista coachingin hyödyntämisestä organisaatioissa ja tulevaisuuden työelämässä

– Varmuutta itselle luontaiseen tapaan toimia coachina ja runsaasti harjoitusta

– Työvälineitä rajoittavien uskomusten havaitsemiseen ja purkamiseen

– Malleja erilaisuuden kohtaamiseen ja arvostamiseen coachingissa ja työelämässä

– Syvempää ymmärrystä yksilön muutoksen tukemisesta ja persoonan kasvun eri vaiheista

– Eväitä oman coaching-bisneksen rakentamiseen kiristyvillä markkinoilla

– Käytännön työkaluja ja kypsyyttä valmentavaan johtamiseen

– Runsaasti palautetta omista coaching-taidoistasi

– Uusia ajattelutapoja, itsetuntemusta ja psykologisia taitoja

Mitä koulutus sisältää?

Certified Business Coach Master® -koulutus on erittäin monipuolinen ja laaja kokonaisuus. Se sisältää runsaasti tietoa, harjoittelua, käytännön tilanteiden läpikäymistä ja rakentavaa palautetta. Oma kehitys on väistämätöntä. Kouluttajina toimivat alan huippuosaajat: kokeneet ja korkealle koulutetut business coaching -ammattilaiset. Heiltä saat myös yksilöllistä ohjausta oman coaching-tyylisi vahvistamiseksi.

 

Opetussisältö perustuu tutkittuun (evidence based) tietoon ja kansainvälisesti määriteltyihin standardeihin. Koulutus tähtää coachin tietotaidon, ymmärryksen ja itseluottamuksen kasvattamiseen. Ohjelmassa kulkee rinnakkain coachin oma sisäisen kasvun matka sekä käytännön coaching-taitojen edistäminen: ydintaitojen vahvistaminen, coaching-suhteen rakentaminen ja työelämän kontekstin syvempi hallitseminen.

 

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijoiden käytössä on laaja materiaalipankki verkkoympäristössä. Oppimisympäristö sisältää mm. opetusvideoita, lukemistoa, harjoituksia ja demoja. Virtuaalinen tukimateriaali on käytössäsi myös koulutusjakson jälkeen. Lisäksi koulutus sisältää verkko-oppimisympäristössä opiskeltavia ennakkotehtäviä, jotka toimivat orientaationa koulutuksen ensimmäiselle opetusmoduulille.

 

Tiedollisesti koulutuksessa käsitellään esimerkiksi muutostaitoja, intuitiota, systeemisen ajattelun taitoa, kokonaisvaltaista kuuntelua ja läsnäoloa, aikuisen ajattelun kehitystä sekä persoonan kasvua. Opiskelijan coaching-osaamista arvioidaan suhteessa kansainvälisen Professional Certified Coach (PCC) -tason kompetenssivaatimuksiin.

 

Koulutuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Developmental coaching ja aikuisiän kehityspsykologian teoriat.

 

Koulutuksessa käsitellään mm. näitä teemoja:

 

– Coaching PCC-tasolla
– Omat kasvun askeleet
– Itsetuntemus ja ymmärrys itsestä coachina
– Coaching-suhteen rakentaminen ja vahvistaminen
– Teknologia coachingissa
– Oman havainnoinnin kehittäminen
– Intuitio ja sanaton viestintä
– Coaching organisaatioissa
– Coachingin hyödyntäminen eri rooleissa
– Minä coachingin instrumenttina
– Rajojen tunnistaminen

Kenelle koulutus sopii?

CBCM®-ohjelma on tarkoitettu ihmisille, joilla on coachingin perustaidot ja kokemusta coachingin hyödyntämisestä. Saat koulutuksesta parhaan hyödyn, mikäli voit peilata opetussisältöjä omiin kokemuksiisi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla ammatticoach. Voit osallistua koulutukseen, kun koet tarpeelliseksi kerrata, syventää ja kehittää coaching-osaamistasi.

 

Aiempi viitekehyksesi voi olla business coachingin, ura-coachingin tai life coachingin parista. Ohjelma sopii coachingia työkseen tekeville sisäisille ja ulkoisille coacheille. Ohjelma soveltuu myös niille alan peruskoulutuksen saaneille, jotka eivät ammattimaisesti harjoita coachingia, mutta haluavat kehittyä siinä. Esimerkiksi johtajat ja esimiehet saavat Master-koulutuksesta runsaasti tukea työhönsä.

 

CBCM® -koulutus on jatkoa ICF:n akkreditoimalle Certified Business Coach® -ohjelmalle. Riittäväksi pohjaksi voivat soveltua myös muut vastaavat alan peruskoulutukset Suomessa tai muualla (vähintään 60 tuntia coaching-spesifiä koulutusta). Koulutus soveltuu erinomaisesti myös niille life coach -koulutuksen käyneille, jotka haluavat siirtyä työskentelemään business coaching -asiakkaiden pariin.

 

Tämä koulutus sopii myös niille kunnianhimoisille ammatti-coacheille, jotka ovat valmiita kasvamaan alan kansainvälisten huippuammattilaisten joukkoon.

Sertifiointi

Certified Business Coach Master® -koulutuskokonaisuudella on International Coach Federationin (ICF) korkeat laatu- ja sisältöstandardit täyttävä ACTP-akkreditointi. Lisäksi European Mentoring & Coaching Council on myöntänyt ohjelmalle arvostetun EQA-laatupalkinnon.

 

CBCM® -koulutuksessa pääset perehtymään syvällisesti coachingin ydintaitoihin, joiden vahvaa hallintaa kansainvälinen sertifiointi edellyttää. Kansainvälinen ICF-sertifikaatti on osoitus korkeasta coaching-ammattitaidosta. International Coaching Federationin teettämä kansainvälinen tutkimus kertoo, että asiakkaat, jotka työskentelivät ICF -sertifioidun coachin kanssa, olivat tyytyväisempiä coachingiin ja myös suosittelivat sitä helpommin muille.

 

Asiakkaat kokevat saavansa Professional Certified Coach (PCC) -tason coach-koulutuksen suorittaneilta todellista ja merkittävää lisäarvoa. Nykyään he osaavat myös yhä useammin vaatia sertifikaattia ja todennettua osaamisen tasoa. Voit lukea lisää akkreditointitasojen vaatimuksista ICF Globalin sivuilta.

 

Certified Business Coach Master® -koulutusohjelma soveltuu erinomaisesti kansainväliseen sertifiointiin tähtääville, sillä se sisältää kaikki kansainvälisen Associate Certified Coach- ja Professional Certified Coach -tason sertifiointiin vaadittavat elementit, sekä EMCC:n järjestelmässä Practicioner -yksilöakkreditoinnin elementit. Voit lukea lisää sertifioinneista tästä.

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutus perustuu monimuoto-opetukseen, joka sisältää opetuksen lisäksi verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Lähiopetus järjestetään tarpeen vaatiessa korkeatasoisena etäopetuksena.

 

Koulutusohjelman kokonaiskesto on noin 6-8 kuukautta, riippuen koulutuksen aloitusajankohdasta. Koulutus sisältää:

 

• 69 ICF-akkreditoitua koulutustuntia
• 8 lähiopetuspäivää
• 6 tuntia virtuaalivalmennusta
• Syvällistä ja henkilökohtaista palautetta coaching-taidoistasi kokeneilta PCC-tason coacheilta
• 4 kirjallista palautetta coachingtaidoistasi, pohjautuen observoituihin coachingsessioihin
• Case-työskentelyä liittyen coachingin ydintaitoihin ja eettisyyteen
• Kirjallisuusopintoja
• 6 tuntia vertaiscoachingia
•  PCC-sertifiointiin kuuluva näyttökoe ja kirjallinen palaute
•  Verkko-oppimisympäristön runsaan materiaalipankin, joka sisältää mm. asiantuntijaluentoja

 

Koulutuksen jälkeen voit hakea suoraan myöntämällämme ACTP-todistuksella ICF:ltä joko ACC- tai PCC-tason sertifiointia, heti kun tarvittavat asiakastyön tunnit täyttyvät. Koulutuksen jälkeen sinun ei tarvitse hankkia enää muita todistuksia ICF:lle. EMCC:ltä voit hakea myöntämällämme todistuksella Practicioner yksilöakkreditointia.

 

Tästä näet sertifiointiin tarvittavat coachingtunnit.

Mitä osallistujat sanovat?

”Olin älyttömän tyytyväinen koulutukseen, ohjaajat olivat loistavia. CBC-koulutus antaa juuret coachaukseen ja Master-ohjelma antaa siivet. Oma persoona työvälineenä merkitsee syventymistä siihen, kuka on ja miten itseä voi käyttää toisen ihmisen voimavarojen vapauttamisessa.”

– Sanna Eulenberger

 

”Sain hyvän kertauksen aiemmista coach-opinnoista ja pääsin syventämään osaamistani monipuolisesti.”

– Katri Sipilä

 

”Coaching-taitojen syventäminen ja harjoittelu samaa työtä tekevien kanssa on antoisaa ja välttämätöntä. BCI:n runsas tarjonta ja CBC Master antaa siihen loistavan mahdollisuuden.”

– Sirpa Salin-Suolanen

 

”Certified Business Coach Master® -koulutus auttoi minua a) kirkastamaan coaching-brandiäni – nyt osaan kertoa, kun joku kysyy, millainen coach olen b) syventämään ymmärrystäni cachingin eri tasoista – tekemisen, ajattelumallien ja uskomusten tasoilla c) harjoittamalla opittuja asioita käytännössä riittävän paljon – jotta asiat syöpyvät mieleen. Kiitos!”

 – Kenny Niutanen, PCC

 

”Kokonaisuutena minulle todella hyödyllinen koulutus”

 – Osallistuja vuodelta 2016

 

Lue tästä miten Katri Sipilä ja Sanna Eulenberger hyötyivät CBC Master -koulutuksesta.

Kouluttajat

Certified Business Coach Master® -ohjelmassa kouluttavat:

 

Anniina Hukari
Dan Soback
Raija Salomaa

 

Coaching Labit: Raija Salomaa & Carola Hjelt
Mentor Coaching: Marianne Borg Hyökki

Seuraavat koulutukset

Klikkaa alla olevasta haitarivalikosta näkyviin seuraavat koulutuksemme ja ilmoittaudu!

CBC Master (syksy 2021) aikataulu

1. Moduuli: 1.-2.9.2021

2. Moduuli: 4.-5.10.2021

3. Moduuli: 11.-12.11.2021
4. Moduuli: 13.-14.12.2021

 

Lähiopetuspäivät ovat klo 9-16.

 

Ryhmässä on tilaa!
 

Ilmoittaudu tästä mukaan koulutukseen!

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

Miten voi ilmoittautua?

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN – CBC MASTER (SYKSY 2021)

 

Koulutuksen aikataulun saa näkyviin klikkaamalla yllä olevaa haitarivalikkoa.

 

Haluaisitko tietää lisää koulutuksesta?

 

Ota yhteyttä Hanna-Kaisa Lindforsiin

hanna-kaisa.lindfors@bci.fi tai puhelimitse 050 407 2210

 

HUOM! Kaikki koulutuksen lähiopetuspäivät ovat siirretty verkkoon 18.8.2020 alkaen. Lisätietoja alla olevasta linkistä.

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

Koulutuksen hinta

6750 € + alv. 24 %

 

BCI:n alumneille -10 % alennus koulutuksen hinnasta.

 

Hinta sisältää 8 lähiopetuspäivää, verkko-opinnot ja Coaching Labit (arvo 4750 €) + Mentor Coachingin ja näyttökokeen (arvo 2000 €).

 

Koulutusmaksun voi maksaa halutessaan useammassa korottomassa maksuerässä.

Seuraavan koulutuksen alkamisajankohta:

1.9.2021

Koulutusryhmän aikataulu ja ilmoittautuminen:

CBC Master (syksy 2021) aikataulu

1. Moduuli: 1.-2.9.2021

2. Moduuli: 4.-5.10.2021

3. Moduuli: 11.-12.11.2021
4. Moduuli: 13.-14.12.2021

 

Lähiopetuspäivät ovat klo 9-16.

 

Ryhmässä on tilaa!
 

Ilmoittaudu tästä mukaan koulutukseen!

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

Koulutuksen kesto: 6-8 kk

Lähiopetuspäivien lukumäärä: 8 kpl

Osallistumismaksu: 6750 € + alv. 24 % / BCI:n alumnit saavat -10 % alennuksen koulutuksen hinnasta

Maksuehtomme ovat joustavat ja koulutusmaksun voi halutessaan maksaa useammassa korottomassa maksuerässä (esimerkiksi 1-15 maksuerää)

Huomioithan ilmoittautuessa!

Tämä koulutus on todella suosittu. Huomioithan, että koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

OTA YHTEYTTÄ!

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors 

Ota yhteyttä, autan sinua oikein mielelläni! 

Hanna-Kaisa.Lindfors@bci.fi 

Puh. 050-407 2210 

Lisätietoja:

BCI Business Coaching Institute:

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace

Keilaniementie 1, 02150 Espoo

info@bci.fi

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X