Certified Business Coach®

Kansainvälisesti kaksoisakkreditoitu suomalainen business coach -koulutus

Coaching on yhä merkittävämpi johtamisen ja vuorovaikutuksen työkalu organisaatioissa. Kouluttaudu sinäkin työelämän kehittämisen ja coachauksen ammattilaiseksi!

 

Maineikas Certified Business Coach® -ohjelma on jo yli kymmenen vuotta ollut alan suosituin koulutus Suomessa. Se on korkeatasoinen, käytännönläheinen ja aidosti ajattelumalleja uudistava business coach -ohjelma.

 

Coaching on tutkittuihin menetelmiin perustuva kohtaamisen taito, joka tarjoaa käytännön työkaluja ihmisen ajattelun, päätöksentekokyvyn, kehittymisen, oppimisen ja suoriutumisen vahvistamiseen.

 

Business coaching on erityisesti organisaatioissa ja työelämän kontekstissa tapahtuvaa coachingia, joka samalla huomioi koko ihmisen tilanteen. Coachaava ote perustuu aina ihmistä arvostavaan ja kunnioittavaan suhtautumiseen.

 

Huom! Kaikkien koulutusryhmien lähiopetusmoduulit toteutetaan toistaiseksi verkon välityksellä, ja opinnot voi suorittaa alusta loppuun verkossa.
Voit huoletta ilmoittautua mukaan sinulle sopivaan koulutusryhmään!

 

Onko sinulla kysymyksiä koulutuksesta? Ilmoittaudu mukaan Q&A-tyyppiseen infowebinaariin 17.8.2021 klo 12-13 alla olevasta painikkeesta!

 

Ilmoittaudu Q&A-webinaariin 17.8.2021 klo 12-13

Miksi opiskella business coachiksi?

Nykyisessä työelämässä tarvitaan yhä enemmän laaja-alaista osaamista, ajattelun taitoja ja itsensä johtamista. Siksi organisaatioissa on suuri kysyntä coaching-osaajista, jotka ammattitaitoisesti ohjaavat ihmisiä oppimaan ja kasvamaan ammattilaisina. Business coach auttaa selkeyttämään vahvuuksia ja saavuttamaan yhteisesti määriteltyjä tavoitteita.

 

Koulutetut business coachit ja coaching-taitoja hyödyntävät työelämän kehittäjät ovat olennainen voimavara organisaatioissa, jotka haluavat kehittyä ja pysyä elinvoimaisina.

 

Onko sinulla palo oppia uusia taitoja ja kehittyä coachingin osaajana?
Kiinnostaako sinua organisaatioiden ja yksilöiden tukeminen muutoksessa ja kasvussa? Kaipaatko tutkittuja ja toimivia työkaluja vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen?

 

Coachina olet ratkaisukeskeinen ajattelun ja toiminnan ohjaaja, joka tukee ihmisiä löytämään potentiaalinsa. CBC-koulutus vastaa nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin johtamisen, esimiestyön, henkilöstön kehittämisen ja yksilöiden ohjaamisen näkökulmista.

 

Koulutuksesta valmistuttuasi voit hyödyntää coachingia esimerkiksi johtajana, esimiestyössä, HR-työssä tai muussa ammattiroolissa. Saat ohjelmasta myös eväitä uudelle uralle ja pätevyyden business coachingin ammattimaiseen harjoittamiseen. Samoin voit toimia organisaation sisäisenä coachina ja muissa kehittämistehtävissä.

Mitä voit odottaa koulutukselta?

Certified Business Coach® -koulutus on erittäin arvostettu business coach -koulutusohjelma. Ensimmäinen CBC-koulutus käynnistyi vuonna 2006 ja sen jälkeen koulutusohjelmasta on valmistunut jo noin 2000 coaching-ammattilaista ja -osaajaa. Jokaisen kurssin jälkeen saamme osallistujilta kiittävää palautetta.

 

Koulutus on työelämälähtöinen kokonaisuus, joka sisältää tutkimukseen perustuvaa opetusta ja menetelmien harjoittelua käytännössä. Saat vahvan osaamisen paitsi coachaavaan vuorovaikutukseen myös esimerkiksi ajattelu- ja reflektiotaitoihin, oppimisen kehittämiseen ja systeemiseen ajatteluun.

 

Certified Business Coach® -koulutus on osallistujille myös kokemuksellinen ja vaikuttava henkilökohtainen kehittymismatka.

 

Coachingin lähestymistapa avaa uusia ulottuvuuksia ihmisen käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Myös oma itsetuntemuksesi tulee kokemaan kasvuharppauksen. Oletko valmis astumaan uuteen kohtaan elämässäsi?

 

Monet kokevat koulutuksen aikana merkittäviä muutoksia omissa ajattelu- ja toimintamalleissaan. Koulutus auttaa sinua hahmottamaan omia henkilökohtaisia vahvuuksiasi, tavoitteitasi ja elämäsi suuntaviivoja.

 

Koko matkan ajan mukanasi on asiantunteva, turvallinen ohjaus ja ryhmä täynnä aitoja ihmisiä erilaisine elämänkokemuksineen.

Mitä koulutus sisältää?

Certified Business Coach® -koulutus antaa erinomaiset valmiudet coachina työskentelemiseen sekä coachaavan otteen hyödyntämiseen osana omaa ammattiroolia. Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti ja syvällisesti kaikkia niitä ydintaitoja, joiden hallintaa coach tarvitsee työssään.

 

CBC-ohjelma uudistui vuonna 2020 kauttaaltaan ja opiskelua tukevaa materiaalia on osallistujien saatavilla aiempaa enemmän. Käytössä on monipuolinen ja yhteisöllinen Howspace-verkkotyötila, joka sisältää mm. useita verkkoluentoja ja coaching-harjoituksia.

 

Certified Business Coach® -ohjelman erityisluonne perustuu ihmistä arvostavaan coaching-asenteeseen sekä näkemykseen, että coach itse – hänen persoonsa ja taitonsa – on coachingin tärkein työkalu.

 

Ohjelmassa painotetaan evidence-based -pohjaista, tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa sekä coachin oman kehittymisen merkitystä prosessin onnistumisessa.

 

Koulutuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu mm. positiiviseen psykologiaan, kognitiiviseen psykologiaan, aikuiskasvatustieteeseen, organisaatiotieteeseen ja neurotieteen perusteisiin.

Kenelle koulutus sopii?

CBC-ohjelma sopii esimerkiksi:

 

– Johtajille ja esimiehille johtamistyön tueksi
– Uutta uraa etsiville ja itsenäistä coaching-työtä tavoitteleville
– HR-ammattilaisille
– Organisaation sisäisille coacheille ja kehittäjille
– Coachingin perusteet osaaville, jotka haluavat oppia lisää ja saada sertifikaatin
– Konsulteille, kouluttajille, opettajille
– Aivan kaikille, jotka haluavat oppia vaikuttavan vuorovaikutuksen keinoja ja coaching-taitoja

 

Coaching-taidot eivät ole alasidonnaisia, niitä voi hyödyntää kaikessa vuorovaikutuksessa, johtamisessa ja ohjaamisessa. Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta coachingista tai tietyn alan tutkintoa.

 

CBC-koulutus soveltuu myös jo coachausta osaaville, sillä ohjelma tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia oppia lisää, harjoitella ja saada ammatillinen pätevyys.

 

Oletpa sitten toimitusjohtaja, HR-ammattilainen, myyntijohtaja, juristi, lääkäri, konsultti tai vaikka koneinsinööri, olet lämpimästi tervetullut mukaan! Jokainen hyötyy coaching-taidoista, sekä työssään että henkilökohtaisessa elämässään.

 

Kun valmistut CBC-koulutuksesta, BCI toivottaa sinut tervetulleeksi kasvavaan alumnien verkostoon. Aktiivinen coach-yhteisö tarjoaa verkostotapaamisia, koulutusmahdollisuuksia, vertaistukea sekä joukon samanhenkisiä ystäviä. Tule mukaan joukkoomme!

Sertifiointi ja CCE-pisteet

CBC-koulutus on kansainvälisesti kaksoisakkreditoitu coach-koulutusohjelma. Koulutuksen sisältö perustuu alan suurimman kansainvälisen kattojärjestön International Coaching Federationin (ICF) määrittelemään yhteentoista coachingin ydintaitoon sekä eettiseen ohjeistoon, sekä European Mentor & Coaching Councilin (EMCC) määrittelemiin coaching-kompetensseihin ja eettiseen ohjeistoon.

 

Ammatillinen coachiksi sertifioituminen edellyttää ydintaitojen ja eettisen ohjeiston osaamista. Maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä takaa, että koulutettava on pätevöitynyt coachiksi ja toteuttanut coachingia myös käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa.

 

Certified Business Coach® -koulutuksella on International Coaching Federationin (ICF) korkeat laatu- ja sisältöstandardit täyttävä ACTP-akkreditointi ja se on Certified Business Coach Master® -koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa. Lisäksi European Mentoring & Coaching Council on myöntänyt Certified Business Coach® ja Certified Business Coach Master® -ohjelmille arvostetun EQA-laatupalkinnon.

 

Voit lukea lisää ICF:stä ja akkreditointijärjestelmästä tästä.
Voit lukea lisää EMCC:stä ja sen akkreditointijärjestelmästä tästä.

Koulutuksen laajuus ja kesto

CBC-koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka tarkoittaa lähiopetuksen, verkko-opetuksen, itsenäisen opiskelun ja oman harjoittelun yhdistelmää.

 

Erilaisten oppimismuotojen yhdistäminen mahdollistaa syväluotaavan ja vaikuttavan koulutuskokemuksen. Monimuoto-opiskelu lisää koulutuksen joustavuutta ja laajuutta. Samalla se edellyttää opiskelijalta omaa aktiivisuutta, ajanhallintaa ja sitoutumista itsenäisiin opintoihin.

 

Koulutuskokonaisuus muodostuu lähiopetuspäivistä, coaching-harjoittelusta sekä opetuspäiviin valmistelevista verkkoluennoista ja ennakkotehtävistä, jotka opiskellaan itsenäisesti.

 

Koulutuksen voi erinomaisesti suorittaa oman työn ohessa. CBC-ohjelman kokonaiskesto on 4-6 kuukautta riippuen koulutuksen alkamisajankohdasta.

 

Ohjelma sisältää neljä lähiopetusjaksoa

 

Koulutus sisältää 60 ICF- ja EMCC-akkreditoitua koulutustuntia, 20 tuntia asiakas-coachingia ja 10 tuntia vertais-coachingia. Lähiopetus koostuu neljästä kahden päivän mittaisesta koulutusjaksosta, jotka sijoittuvat 4-6 kuukauden aikavälille.

 

Osallistujat valmistautuvat jokaiseen lähiopetusjaksoon verkkoluennoilla ja ennakkotehtävillä. Ennen ohjelman alkua osallistujat opiskelevat coachingin perusteita itsenäisesti verkkotyötilassa.

 

Koulutustapaamisten ohjelma sisältää tasapainoisesti opetusta, pienryhmätyöskentelyä, harjoittelua, keskustelua ja reflektointia. Muiden osallistujien kokemukset ja aidot caset ovat tärkeä osa oppimista.

 

Itsenäinen opiskelu on tärkeä osa kokonaisuutta

 

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu olennaisesti monenlainen itsenäisesti suoritettava opiskelu.

 

Itsenäinen opiskelu sisältää verkkoluentoja, coaching-kirjallisuuteen tutustumista, vertais-coachingia, case-ryhmätehtäviä, coaching-harjoittelua asiakkaiden kanssa sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamista.

 

Omaan opiskeluun ja coaching-harjoitteluun on hyvä varata noin 8 tuntia kuukaudessa.

 

Koulutukseen sisältyvää asiakasharjoittelua voi tehdä joko oman organisaation sisällä tai muille asiasta kiinnostuneille ihmisille. Työnantajalle tehtävässä coaching-harjoittelussa osallistuja voi coachata esimerkiksi oman organisaationsa avainhenkilöitä, esimiehiä, johtajia tai erikoisosaajia.

 

Opiskelun tukena käytämme Howspace-verkkotyötilaa ja opiskelijat saavat halutessaan käyttöönsä myös koulutuksen englanninkielisen materiaalin sähköisenä.

 

Koulutus käynnistyy orientaatiojaksolla, joka opiskellaan itsenäisesti verkossa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää. Orientaatiomoduuli avautuu noin neljä viikkoa ennen koulutusohjelman alkua.

Mitä osallistujat sanovat?

”CBC-ohjelma oli kokemuksellinen, intensiivinen, innostava ja vaikuttava kehitysmatka, joka jatkuu. Suuret kiitokset BCI ja upea vertaisverkostoni!”

– Anne Öhman

 

”CBC-koulutus oli intensiivinen, päätähuimaava ja uskomaton matka. Pääsin tutustumaan todella hienoihin kanssakulkijoihin ja kouluttajiin. Odotan mielenkiinnolla mihin kaikkialle tämä polku saattaa viedä!”

– Frida Bergman

 

”Business coachiksi valmistuminen toteutti yhden ammatillisen haaveeni. Opin, oivalsin ja mikä parasta, innostuin aiheesta vielä enemmän. Lämmin kiitos lahjakkaille kouluttajille ja kurssikavereilleni!”

– Krista Syväkari

 

”CBC-ohjelma oli minulle juuri se, mitä aloittelevana coachina tarvitsin. Kouluttajat onnistuivat luomaan kerta toisensa jälkeen täydellisen opiskeluilmapiirin, jossa oli tilaa oivaltaa, harjoitella sekä käsitellä käytännön asioita konkreettisesti.”

– Roberto D’Abrosca

 

”Koulutus vastasi odotuksiani erittäin hyvin, ammattimaisuudessaan jopa ylitti ne. Sain koulutuksesta sekä uuden taidon, jonka opetteleminen jatkuu koko loppuelämän, että yhteisön, joka auttoi minua oppimisessa kurssin aikana ja olen varma, että auttaa jatkossakin.”

– Opiskelijapalaute 2020

 

”Huippuhyvä koulutus, joka sopii kaikille esimiestyötä tai asiantuntijatyötä tekeville henkilöille. Antaa ajattelemisen aiheita, eikä päästä helpolla.”

– Janne Hyvärinen

 

”Hyvin tuotteistettu koulutus. Asiantuntevat kouluttajat ja kaikki käytännön järjestelyt toimivat hyvin.”

– Eija Lagren

 

”Odotukset olivat todella korkealla mutta silti odotukseni ylittyivät todella reippaasti. Valtavan energisoiva koulutus.”

– Olli Lindroos, toimialajohtaja, Trafi

 

”Voimme hyödyntää koulutuksen oppeja henkilöstömme kehittämisessä ja esimiesvalmennuksissa kasvattaen heidän taitojaan käyttää coachingia.”

– Merja Oljakka, johtaja, henkilöstön kehitys, Sol Palvelut Oy

 

”Tämä on erittäin hyvä koulutusohjelma heille, jotka haluavat opiskella coacheiksi ja kehittää coachingkulttuuria organisaatioissaan”

– Sanna Tulokas, Learning Manager, Abbvie Oy

 

”Certified Business Coach® -koulutus on ollut laadukkain Suomessa käymäni koulutus, ja itselläni pitkä kokemus kansainvälisessä ympäristössä työskentelemisestä.”

– Hanna Saaristo, Henkilöstön kehittämispäällikkö, Espoon Kaupunki

 

”Certified Business Coach® -koulutus ylitti odotukseni, ja suosittelen koulutusta ehdottomasti muillekin!”

– Kaija Pohjala, Partner, CoComms Oy

 

”Suosittelen CBC-koulutusta etenkin kaikille ’etsiville’ johtajille”

– Tomi Halonen

 

”Nykyään voin vain kuvitella, mitä avartavia kysymyksiä ja niistä tulevia ahaa-elämyksiä ilman asiakkaani jäisi ilman tätä koulutusta.” ​

– Juha Martikainen, Pertec Consulting

 

”Certified Business Coach -nimike ylpeästi plakkarissa! En ensin uskonut ystävääni, joka sanoi tämän olevan antoisin koulutus, johon tulen koskaan osallistumaan. Aluksi olin epäilevällä kannalla, mutta nyt käännän takkini. Koulutus osaltaan auttoi selviytymään vaikeasta keväästä ja haastoi omaa ajattelua. Ja mikäs sen parempaa kuin päästä reflektoimaan ajatuksia kanssakulkijoiden kanssa.” ​

– Elisa Snicker

 

”Kiitos innostavasta koulutuksesta BCI ja kouluttajat! Meillä oli huikea ryhmä. Jos tämä koulutus kiinnostaa, niin suosittelen sitä lämpimästi ja kerron mielelläni myös lisää. Näen coachingille suuren tilauksen ajassamme ja uskon sen käytön yleistyvän kovaa vauhtia yritysten kehittämisen työkaluna.” ​

– Riitta Mähönen

 

Tutustu tästä CBC-koulutuspalautteisiin

Tutustu sertifiontijärjestelmään

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajina toimivat Suomen kokeneimmat sertifioidut ammatticoachit, joilla kaikilla on myös yli 10 vuoden kokemus kouluttajan työstä. Jokaisella kouluttajalla on taustallaan monipuolinen ja pitkä työkokemus ennen ammatticoachin ja -kouluttajan uraa.

 

CBC-koulutuksessa nähdään myös vierailevia luennoitsijoita eri organisaatioista. Osallistumalla koulutukseen pääset mukaan myös laajaan alumniverkostoomme ja -toimintaan.

Seuraavat koulutukset

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan vuoden 2021 koulutuksiin!

 

Klikkaa alla olevasta haitarivalikosta näkyviin seuraavat koulutuksemme ja ilmoittaudu!

Katso tästä koulutusten ajankohdat ja ilmoittaudu

CBC71 Espoo koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Espoossa aloittava ryhmä CBC71

 

Kouluttajat: Dan Soback, Sini Rantama ja Anniina Hukari

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 4.-24.8.2021
1. Moduuli: 25.-26.8.2021
2. Moduuli: 27.-28.9.2021
3. Moduuli: 8.-9.11.2021
4. Moduuli: 16.-17.12.2021

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC71 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC72 Oulu koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Oulussa aloittava ryhmä CBC72

 

Kouluttajat: Carola Hjelt, Anniina Hukari ja Raija Salomaa

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 9.-29.8.2021
1. Moduuli: 30.-31.8.2021
2. Moduuli: 5.-6.10.2021
3. Moduuli: 10.-11.11.2021
4. Moduuli: 9.-10.12.2021

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC72 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC73 Turku koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Turussa aloittava ryhmä CBC73

 

Kouluttajat: Raija Salomaa, Anniina Hukari ja Dan Soback

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 13.8.-5.9.2021
1. Moduuli: 6.-7.9.2021
2. Moduuli: 18.-19.10.2021
3. Moduuli: 29.-30.11.2021
4. Moduuli: 11.-12.1.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC73 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC74 Espoo koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Espoossa aloittava ryhmä CBC74

 

Kouluttajat: Carola Hjelt, Dan Soback ja Raija Salomaa

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 14.9.-10.10.2021
1. Moduuli: 11.-12.10.2021
2. Moduuli: 15.-16.11.2021
3. Moduuli: 14.-15.12.2021
4. Moduuli: 19.-20.1.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC74 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC75 Espoo koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Espoossa aloittava ryhmä CBC75

 

Kouluttajat: Sini Rantama, Raija Salomaa ja Carola Hjelt

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 5.-31.10.2021
1. Moduuli: 1.-2.11.2021
2. Moduuli: 15.-16.12.2021
3. Moduuli: 26.-27.1.2022
4. Moduuli: 1.-2.3.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC75 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC76 Tampere koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Tampereella aloittava ryhmä CBC76

 

Kouluttajat: Anniina Hukari, Carola Hjelt ja Raija Salomaa

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 2.11.-28.11.2021
1. Moduuli: 29.-30.11.2021
2. Moduuli: 13.-14.1.2022
3. Moduuli: 21.-22.2.2022
4. Moduuli: 30.-31.3.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC76 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

 

Katso tästä myös Certified Business Coach -verkkokoulutusryhmien aikataulut!

Miten voi ilmoittautua?

CBC-koulutuksen ilmoittautumislinkki löytyy yltä kunkin koulutuksen aikataulun yhteydestä. Koulutuksen aikataulut saa näkyviin klikkaamalla ylläolevaa haitarivalikkoa.

 

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen sulkeutuu viikko ennen lähiopetuksen aloitusta, jota ennen osallistujan tulee suorittaa virtuaalinen orientaatiomoduuli. Ryhmän maksimikoko on 15 henkilöä. Mikäli ryhmä on jo täynnä, voit ilmoittautua jonoon ja ilmoitamme sinulle heti mikäli koulutuksesta vapautuu paikka sinulle.

 

Ota yhteyttä Hanna-Kaisa Lindforsiin, puh. 050 407 2210 tai sähköpostitse hanna-kaisa.lindfors@bci.fi

 

HUOM! Kaikki koulutuksen lähiopetuspäivät on siirretty verkkoon 18.8.2020 alkaen. Lisätietoja alla olevasta linkistä.

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 4790 € + alv 24%

Yksityishenkilöille 3950 € + alv. 24%

 

Maksuehtomme ovat joustavat ja koulutusmaksun voi halutessaan maksaa useammassa korottomassa maksuerässä (esimerkiksi 1-15 maksuerää). Osamaksun valitessasi maksusuunnitelma tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Mikäli organisaatiostasi tulee koulutukseen useampi osallistuja, otamme tämän huomioon koulutusmaksussa. Pyydäthän tarjouksen asiakaspalvelustamme info@bci.fi tai puhelimitse 010 2353976

Seuraavien koulutusten alkamisajankohdat:

25.8.2021 & 30.8.2021

Koulutusryhmien aikataulut ja ilmoittautuminen:

Katso tästä koulutusten ajankohdat ja ilmoittaudu

CBC71 Espoo koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Espoossa aloittava ryhmä CBC71

 

Kouluttajat: Dan Soback, Sini Rantama ja Anniina Hukari

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 4.-24.8.2021
1. Moduuli: 25.-26.8.2021
2. Moduuli: 27.-28.9.2021
3. Moduuli: 8.-9.11.2021
4. Moduuli: 16.-17.12.2021

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC71 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC72 Oulu koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Oulussa aloittava ryhmä CBC72

 

Kouluttajat: Carola Hjelt, Anniina Hukari ja Raija Salomaa

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 9.-29.8.2021
1. Moduuli: 30.-31.8.2021
2. Moduuli: 5.-6.10.2021
3. Moduuli: 10.-11.11.2021
4. Moduuli: 9.-10.12.2021

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC72 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC73 Turku koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Turussa aloittava ryhmä CBC73

 

Kouluttajat: Raija Salomaa, Anniina Hukari ja Dan Soback

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 13.8.-5.9.2021
1. Moduuli: 6.-7.9.2021
2. Moduuli: 18.-19.10.2021
3. Moduuli: 29.-30.11.2021
4. Moduuli: 11.-12.1.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC73 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC74 Espoo koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Espoossa aloittava ryhmä CBC74

 

Kouluttajat: Carola Hjelt, Dan Soback ja Raija Salomaa

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 14.9.-10.10.2021
1. Moduuli: 11.-12.10.2021
2. Moduuli: 15.-16.11.2021
3. Moduuli: 14.-15.12.2021
4. Moduuli: 19.-20.1.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC74 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC75 Espoo koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Espoossa aloittava ryhmä CBC75

 

Kouluttajat: Sini Rantama, Raija Salomaa ja Carola Hjelt

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 5.-31.10.2021
1. Moduuli: 1.-2.11.2021
2. Moduuli: 15.-16.12.2021
3. Moduuli: 26.-27.1.2022
4. Moduuli: 1.-2.3.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC75 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

CBC76 Tampere koulutuspäivämäärät

Syksyllä 2021 Tampereella aloittava ryhmä CBC76

 

Kouluttajat: Anniina Hukari, Carola Hjelt ja Raija Salomaa

 

Koulutuksen aikataulu:

 

0. Orientaatio (virtuaalinen): 2.11.-28.11.2021
1. Moduuli: 29.-30.11.2021
2. Moduuli: 13.-14.1.2022
3. Moduuli: 21.-22.2.2022
4. Moduuli: 30.-31.3.2022

 

Ryhmässä on tilaa!

 

Ilmoittaudu koulutukseen CBC76 tästä

 

Tiedote: opiskelu poikkeusolosuhteissa BCI:n koulutuksissa

Koulutuksen kesto: 4-6 kk

Lähiopetuspäivien lukumäärä: 8 kpl

Osallistumismaksu: 4790 € + alv. 24% / Yksityishenkilöille 3950 € + alv. 24%

Maksuehtomme ovat joustavat ja koulutusmaksun voi halutessaan maksaa useammassa korottomassa maksuerässä (esimerkiksi 1-15 maksuerää)

Huomioithan ilmoittautuessa!

Ryhmän maksimikoko on 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen koulutusryhmiin sulkeutuu viikko ennen ensimmäistä opetusmoduulia. Tämä koulutus on todella suosittu. Huomioithan, että koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hyödyt osallistujalle

– Kehityt business coaching-osaajaksi käytännönläheisen ja runsaasti harjoittelua sisältävän koulutuksen avulla

– Ymmärrät syvällisesti mistä business coachingissa on kyse, ja osaat hyödyntää ja soveltaa oppimaasi laajasti niin ammatticoachina kuin muussa roolissa, kuten sisäisenä coachina tai esimerkiksi johtajana toimiessasi

– Opit coachingin ydintaidot (ICF ja EMCC) ja osaat tuloksekkaasti valmentaa ja kehittää yksilöä coachingin avulla

– Opit rakentamaan hyvää dialogia ja kehityt tavoitelähtöiseksi ohjaamisen ammattilaiseksi

– Kehityt ammattilaisena ja ihmisenä: itsetuntemuksesi lisääntyy, tunnistat omat vahvuutesi ja toimintamallisi.

– Opit ajattelemaan moninäkökulmaisemmin, systeemisemmin, ratkaisukeskeisemmin ja kriittisemmin

-Tulet kyvykäämmäksi (itsesi) oman toiminnan, ajattelun ja tunteiden johtajaksi

– Opit johtamaan omaa energiaasi

– Kasvatat omaa osaamistasi ja työmarkkina-arvoa, kehität omaa henkilöbrändiäsi

– Verkostoidut ja opit yhdessä vertaisoppijoiden sekä kokeneiden kouluttajien kanssa

– Kehität sosiaalisia-, vuorovaikutus- ja ajattelutaitojasi

Hyödyt organisaatioille

– Coachingosaamista, -taitoja ja -ajattelua voi hyödyntää laajasti omassa työssään, kuten esimies- asiakas- ja myyntityössä, ja kaikessa toiminnassa, jossa valmentava ote on hyödyllisin lähestymistapa.

– Opiskelija voi työskennellä sisäisenä coachina jo koulutusajalla, ja näin koulutukseen sisältyvät asiakascoachingtunnit voidaan suunnata suoraan organisaation hyödyksi.

OTA YHTEYTTÄ!

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors 

Ota yhteyttä, autan sinua oikein mielelläni! 

Hanna-Kaisa.Lindfors@bci.fi 

Puh. 050-407 2210 

Lisätietoja:

BCI Business Coaching Institute:

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace

Keilaniementie 1, 02150 Espoo

info@bci.fi

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X