Coaching vahvistaa esimiesten johtamis- ja tunnetaitoja

KTM Jori Hurula tutki Pro gradu -työssään coaching-koulutuksen vaikutuksia esimiesten johtamistyyliin ja organisaatiokulttuuriin. Tutkimus paljasti, että coaching-osaaminen vaikuttaa suotuisasti mm. esimiesten vuorovaikutus- ja johtamistaitoihin.

 

Business coaching on johtamisen työkalu ja henkilöstön kehittämisen menetelmä, jolla pyritään saamaan organisaatiossa piilevä potentiaali käyttöön. Aiempien tutkimusten mukaan business coaching ja valmentava johtamiskulttuuri ovat vahvasti kasvava trendi. Haasteiden ja muutospaineiden pyörteissä organisaation suorituskyvyn on havaittu paranevan, kun henkilöstöä kehitetään ja työntekijät nähdään voimavarana, ei kulueränä.

 

Jori Hurulan tutkimuksessa haastateltiin esimiehiä ja työntekijöitä, jotka ovat viime vuosina osallistuneet Business Coaching Instituten valmennuksiin. Kaikki haastateltavat kokivat, että koulutuksesta ja coaching-taidoista on ollut heille hyötyä. Oikein käytettynä business coaching mm. lisää työntekijöiden työhyvinvointia, sitoutuneisuutta, motivaatiota, tunnetaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Toisaalta coaching ei sovi työkaluksi kaikkiin tilanteisiin.

Selkeyttä ja vuorovaikutustaitoja

Tutkimuksessa coaching-koulutusta saaneet esimiehet kokivat, että heidän vuorovaikutuksensa ja viestintätaitonsa ovat kehittyneet. He kuuntelevat alaisiaan enemmän, pyrkivät antamaan heille vastuuta ja kannustamaan heitä itsenäiseen toimijuuteen. Valmentavien keskusteluiden myötä tavoitteet ovat selkiytyneet ja motivaatio kirkastunut, mikä on vaikuttanut myös suoritusten parantumiseen.

 

Samoin kävi ilmi, että esimiesten ajanhallinta, stressinhallinta sekä taito kysyä ja olla läsnä kehittyivät koulutuksen myötä. Tulosten mukaan myös esimiesten tunteidenhallinta on vahvistunut ja he kokevat ymmärtävänsä paremmin alaisten näkökulmaa.

 

”Itselleni merkityksellisintä oli huomata, että business coachingilla todella saadaan muutosta aikaan niin yksilötasolla, esimiesten johtamistyylissä kuin koko organisaatiossakin. Vaikutus nähdään pääsääntöisesti myönteisenä ja haastateltavat olivat innoissaan kertoessaan coachingin tuomista muutoksista”, kertoo Jori Hurula.

Coaching tarvitsee hyvän maaperän

Tutkimuksessa tuli esiin, että coaching ei toimi jokaisessa tilanteessa. Coachingista ei ole hyötyä, jos organisaatio voi huonosti tai jos ihminen on uupunut, masentunut tai haluton sitoutumaan coaching-prosessiin. Coachingilla ei myöskään voi korvata ontuvaa johtamista.

 

Hurula muistuttaa, että coachingin onnistuminen vaatii motivaatiota ja terveen pohjan. ”Coaching toimii silloin, kun organisaatio voi kutakuinkin hyvin ja haluaa toimia paremmin. Sekä työntekijän että organisaation tulee sitoutua prosessiin ja tavoitteisiin.”

 

On tärkeää, että organisaation ylin johto seisoo prosessin takana. Haastatteluissa kävi ilmi, että joskus johtotaso on skeptinen coachingin hyödyistä, sillä tuloksia voi olla vaikea mitata rahallisesti lyhyellä aikavälillä. Ylimmän johdon esimerkki ja aito sitoutuminen on olennaista, jotta prosessilla saadaan aikaan pysyviä muutoksia organisaatiokulttuurissa.

 

Suuntaus näyttää olevan, että coachingia ja valmentavaa johtamistapaa käytetään yhä useammassa organisaatiossa. ”Tälle on todella tarvetta ja menetelmä yleistyy, kunhan ylin johto saadaan mukaan”, pohtii Hurula. ”Kun ihmisiin panostetaan ja autetaan heitä kehittymään, koko organisaatio voi hyvin ja suorituskyky paranee.”

 

Lisätietoa:

Jori Hurula, jori.hurula@gmail.com
Hanna-Kaisa Lindfors, hanna-kaisa.lindfors@bci.fi, p. 050 407 2210

 

Tutustu Jori Hurulan Pro gradu -työhön tästä

 

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X