Coaching

Kehitysohjelmat yksilöille, tiimeille ja ryhmille

Tarjoamme yksilöille, työtiimeille ja ryhmille valmennuksia, joiden siivittämänä saadaan aikaan myönteisiä muutoksia kohti tavoitteita.
 

Coaching on käytännössä sitä, että valmentajalla on välineet reflektoida ja selkeyttää niitä voimavaroja, vastauksia ja vahvuuksia, joita yksilöllä tai tiimillä jo on. Coaching on kehittymisen väline, joka auttaa näkemään ja toteuttamaan toivotun vision. Coaching on vuorovaikutteista keskustelua, jossa vallitsee arvostus ja luottamus. Coach osaa nähdä ne mahdollisuudet, jotka itseltä tai omalta ryhmältä saattavat vielä olla piilossa. Mitkä ovat ne asenteet, askeleet ja valinnat, joiden avulla pääsemme eteenpäin? Millaisia kykyjä, ideoita ja luontaisia voimavaroja meillä onkaan käytössämme?
 

Työelämässä coaching sopii erityisesti tilanteisiin, joissa henkilöllä tai tiimillä on osaamista ja valmiuksia tavoitteen toteuttamiseen, mutta tämä potentiaali ei syystä tai toisesta realisoidu maksimaalisesti. Coach auttaa tulemaan tietoiseksi paitsi tarvittavista voimavaroista myös niistä esteistä ja uskomuksista, jotka torppaavat tavoitteeseen pääsemisen.

 

– Yksilöcoaching-ohjelmat johtajille, esimiehille ja asiantuntijoilla.
Kesto esimerkiksi 2 kk, 4 kk tai 8 kk.

– Ryhmäcoaching-ohjelmat organisaatioiden sisäisten prosessien tueksi.
Räätälöidään osaksi juuri sinun organisaatiosi kehittämishankkeita.

– Tiimicoaching-prosessit johtotiimeille, projektitiimeille ja työtiimeille.

 

Mitä on coaching BCI:ssa?
 

Menetelmänä coaching on ratkaisukeskeinen, tuloksiin tähtäävä ja systemaattinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten kognitiivinen ja positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus.

 

Coachingissa keskitytään korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen – vahvuuksista löytyy todellinen suorituskyky. Valmentaja selkeyttää ja kannustaa. Hän luottaa siihen, että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisut haasteisiinsa.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors 
Ota yhteyttä, autan sinua oikein mielelläni! 
Hanna-Kaisa.Lindfors@bci.fi 
Puh. 050-407 2210 

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X