Palvelut organisaatioille

 

Miksi coachingtaidoista on hyötyä organisaatioille?

Mitä tarvitaan vaikuttavaan johtamiseen ja ihmisten ohjaamiseen jatkuvasti uusiutuvassa työelämässä? Rakenteet ovat murroksessa ja vanhat konstit menettävät tehoaan. Tarvitaan syvempää ymmärrystä ihmisestä, ajattelumalleista ja piilevästä potentiaalista. Tarvitaan uusia lähestymistapoja ja käytännön keinoja ihmisten välisen yhteyden avaamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Coachingtaidot tuovat konkreettisia keinoja organisaatioiden johtamistyöhön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

 

Miten business coaching toimii?Coachingtaitovalmennusta organisaatioille

Työelämässä sovellettava business coaching on vaikuttava ohjaamisen ja kehittämisen menetelmä. Business coachingin erityispiirteenä on, että coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessin lopputulosta määrittävät myös organisaation tavoitteet ja odotukset. Tutkimusten mukaan coachingin on todettu muun muassa kasvattavan päätöksentekokykyä ja kehittävän johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Samoin sen on havaittu vähentävän stressiä ja lisäävän työhyvinvointia.

 

Miksi esimies tarvitsee coachingtaitoja?

Työelämässä coachingia ja coachingtaitoja käytetään jatkuvasti enemmän johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisen tukena. Coachingtaidot vahvistavat syvällisesti esimiehen osaamista.

Coachaavalla lähestymistavalla tai otteella tarkoitetaan ohjaamisen, johtamisen ja vuorovaikutuksen muotoa, jota voidaan soveltaa laajasti lähes kaikessa työssä, missä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Coachingtaidot vuorovaikutuksessa auttavat avaamaan uusia näkökulmia ajatteluun ja kannustavat toimintaan kohti tavoitteita.

Coachaavaa lähestymistapaa käyttämällä saadaan ihmisten voimavarat ja kasvupotentiaali paremmin käyttöön. Coachingtaidot tarjoavat hyvin konkreettisia työkaluja esimiestyöhön ja työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Coachingia hyödyntämällä esimiehet kykenevät tukemaan ihmisten yksilöllistä kehittymistä, kannustamaan itsenäiseen vastuunkantoon, päätöksentekoon ja toimintaan. Tämä lähestymistapa auttaa työntekijöitä löytämään omat tapansa ratkoa itsenäisesti eteen tulevia ongelmia.

 

Tunnistatko organisaatiossanne näitä tilanteita?

 

– Johtaminen ja esimiestyö on muuttunut aiempaa kompleksisemmaksi

– Esimiehen tulisi saada ihmisistä paras esiin, mutta keinoja on vähän

– Työntekijöiltä toivotaan enemmän itseohjautuvuutta, ongelmanratkaisukykyä ja kykyä tehdä päätöksiä

– Esimiehet ja organisaation johto miettivät millä tavoin työntekijöiden oppimista ja kehittymistä voidaan tukea tehokkaammin

– Työpaikalla mietitään, miten työntekijöitä voidaan auttaa selviämään ja jopa kukoistamaan jatkuvan muutoksen keskellä

– Työyhteisössä tarvitaan keinoja aidon luottamuksen rakentamiseen

– Tuloksia olisi mahdollista saada enemmän, jos vuorovaikutus toimisi paremmin

– Ihmisissä on osaamista ja voimavaroja, mutta miten saada ne käyttöön?

– Esimiehet pohtivat, miten saada lisää taitoja ihmisten kohtaamiseen

 

Kaikkiin näihin tilanteisiin ja haasteisiin voidaan vaikuttaa business coachingilla ja coaching-taitojen kouluttamisella!

 

Miten business coaching vaikuttaa organisaatioissa? 

 

– Arvostavan ja kuuntelevan vuorovaikutuksen vahvistaminen

– Toimivia työkaluja esimiestyöhön ja johtamiseen

– Tietoisuuden herättäminen ja ihmistuntemuksen vahvistaminen

– Itseohjautuvuuden ja päätöksentekokyvyn lisääminen

– Ihmisten potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen

– Uusien näkökulmien avaaminen ja ajattelumallien muuttaminen

– Kannustavan keskustelun ja kohtaamisen rakentaminen

– Tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden vahvistaminen

– Itsensä johtamisen taitojen tukeminen

 

Coachingajattelua, vuorovaikutustaitoja ja oman potentiaalin käyttöönottoa voidaan kouluttaa koko organisaatiolle. Coachingtaitojen kouluttaminen ja coachingprosessit aloitetaan usein johtajista ja esimiehistä, jolloin arvostavan vuorovaikutuksen kulttuuri pääsee tehokkaammin versoamaan organisaatiossa.

 

Miksi valita Business Coaching Institute?

Me BCI:ssa olemme business coachingin, johtamisen ja työelämän kehittämisen asiantuntijoita. Olemme kouluttaneet coacheja ja coachingtaitoja jo 13 vuotta ja tänä aikana meillä on ollut tuhansia henkilö- ja yritysasiakkaita. Koko toimintamme ajan olemme olleet business coachingin aktiivinen kehittäjä ja mukana luomassa alan laatustandardeja.

BCI on yksi Suomen harvoista coaching-alan toimijoista, joilla on kansainvälisesti akkreditoidut koulutukset. Meille palvelun laatu ja vaikuttavuus on ykkösprioriteetti!

Business Coaching Institute organisaatioille

Meillä on kokemusta vaikuttavien valmennusohjelmien toteuttamisesta eri toimialoille. Toimintamme alusta lähtien luoneet omia malleja ja menetelmiä, koska haluamme rakentaa korkeat laatuvaatimukset täyttäviä ohjelmia ja prosesseja.

 

Kokeneet valmentajat

Meidän verkostossamme on mukana maamme kokeneimpia ja koulutetuimpia valmentajia. Kaikki coachimme ja kouluttajamme ovat kansainvälisesti sertifioituja ammattilaisia, jotka ovat vahvasti sitoutuneet omaan kehittymiseen ja kasvuun. Tätä syvää osaamista ja näkemystä haluamme tarjota asiakkaillemme, jotta he saavuttavat tavoitteensa ja kokevat kokonaisvaltaista kasvua.

Organisaatioissa toimivilla coacheillamme on yleensä taustallaan pitkä ura liike-elämässä ja kansainvälisissä yrityksissä. Heillä on omaa kokemusta johtamisesta, esimiestyöstä, kehittämisestä ja HR-tehtävistä. Se tuo osaltaan vahvaa asiantuntemusta organisaatioiden kehitysprosessien ohjaamiseen.

 

Miten voimme palvella?

Suunnittelemme coaching-prosesseista ja coaching-koulutuksista juuri teidän tarpeisiinne ja ryhmällenne sopivan kokonaisuuden. Tässä esimerkkejä asiakkaillemme viime vuosina toteutetuista palveluistamme: 

 

– Executive Business coaching -prosessit johtajille ja esimiehille

– Business coaching -prosessit HR-ammattilaisille

– Business coaching -prosessit opetusalan toimijoille

– Business coaching -prosessit henkilöstölle

 

– HR Coach -koulutukset HR-ammattilaisille

– Leader as a coach -koulutukset esimiehille ja johtajille

– Certified Business Coach -ohjelma, organisaatiokohtainen

 

– Muutoskohtien coaching-ohjelma

– From manager to leader -ryhmävalmennus

– Coachaava myyntijohto -koulutus

– Coaching asiakaskohtaamisissa

– Talent development -urakehitysvalmennus

 

Kysy meiltä lisää! Osaamme todella auttaa. Voit pyytää asiantuntijamme käymään, jolloin voimme alustavasti kartoittaa teidän organisaationne nykytilaa ja tarpeita.

Ota yhteyttä!

 

Hanna-Kaisa Lindfors Juha Kangas

Hanna-Kaisa Lindfors

hanna-kaisa.lindfors@bci.fi

puh. 050 407 2210

Juha Kangas

juha.kangas@bci.fi

puh. 040 018 3508

 

Katso täältä asiakastarinoitamme!

Espoon kaupunki | Elenia | Ekami | Fonecta

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X