Ira Lange

Ira Lange

Coachingtaitojen kouluttaja, Certified Business Coach Master

Olen johtamiseen, yksilö ja tiimi- sekä ryhmätyöskentelyyn erikoistunut ammatticoach, valmentaja ja puhuja.

Minussa on pohjaton usko ihmisen kykyyn kehittyä ja kasvaa olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Kysymys on siitä, rohkenemmeko olla autenttisia toisillemme. Uskallammeko tulla näkyviksi itsenämme ja kutsua asioita näkyviksi yhteisöissä, joissa toimimme?

Tiimien luovuuden ja innovatiivisuuden voima piilee sen jokaisen jäsenen kyvyssä luoda haavoittuvuuteen perustuvaa luottamusta sekä taidossa mennä rakentavasti konfliktiin. Konfliktiin menemisen kyky taas synnyttää sitoutumista ja vastuun ottamisen tahtoa, joista puolestaan organisaation poikkeuksellinen tuloksentekokyky voi ponnistaa. Luottamuksen rakentamisen taito on kaiken yhteisen tekemisen kulmakivi.

Osaamiseni konkretisoituu mm. kyvyssäni kulkea tutkimaan yksilöiden ja tiimien kanssa niitä vaikeita ja kipeitä asioita, jotka ovat olleet organisaation tuloksen tekemisen esteinä.

Erityisosaamistani ovat vuorovaikutustaitojen sekä pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taidot tiimeissä. Vedän mentaaliergonomian, psykologisen turvallisuuden sekä mielekkyyden kokemuksen työpajoja eri organisaatioissa.

Pelko on lahja ja kutsu kasvuun! Minulla on kyky kuulla ja sanoittaa ihmisten välisissä suhteissa olevaa energiaa – sitä mikä usein jää sanojen varjoon, mutta vaikuttaa merkittävästi tiimien toimintadynamiikkaan. Tästä saan asiakkailtani systemaattisesti palautetta.

Minulla on business coach sertifiointien lisäksi myös DiSC työkaluperheen kaikki sertifioinnit (mm. johtamisen parhaat käytänteet, työyhteisöprofiili). Tämän lisäksi minulla on Lencionin 5B työkalun sertifiointi (yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa – The Five Behaviors of Cohesive Team).

Olen vuodesta 1995 toiminut erilaisissa myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävissä finanssialalla sekä ollut kehittämässä asiakkuuksien johtamista erilaisissa organisaatioissa. Olen peruskoulutukseltani TM ja erikoistunut ihmisen kognitioon sekä erityisesti pelon ja syyllisyyden tematiikkaan. Olen hyvin kiinnostunut kognitio- ja neurotieteistä sekä kvanttifysiikasta ja siihen liittyvien teorioiden soveltamisesta mm. vuorovaikutusdynamiikkaan.

Persoonana kasvamisessa on paljolti kysymys uskalluksesta kiinnittyä omiin varjoihin sekä epävarmuudessa lepäämisen rohkeudesta ja taidosta.

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X