Mitä coaching on?

Coaching tähtää valmennettavan potentiaalin maksimointiin

d2s-_MG_7424-BCI-fullCoaching eli valmennus on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coach auttaa asiakasta tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Fokus voi olla joko henkilökohtaisessa elämässä tai ammatillisessa tilanteessa coachattavan tarpeen mukaan. Business coaching ottaa aina huomioon myös ammatilliset tai liiketoimintaan liittyvät näkökulmat.

 
Valmennussuhde on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa coach auttaa valmennettavaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet. Coach ei neuvo, mitä asiakkaan pitäisi tehdä, vaan tukee ja haastaa häntä itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat kuhunkin tilanteeseen. Coach luottaa siihen, että valmennettavassa itsessään löytyvät parhaat vastaukset ja tarvittavat voimavarat.
 

Menetelmänä coaching on ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten kognitiivinen ja positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus.
 

Valmennuksessa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. Todellinen suorituskyky syntyy juuri vahvuuksien jalostamisesta.
 

Coach osaa avata valmennettavan näkökulmaa totutun yli: hän kyseenalaistaa rajoittavia uskomuksia ja auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Coachingin ytimessä on ajatus ihmisen kasvusta ja kehittymisestä hänen oman motivaationsa suuntaisesti.
 

Miten coaching eroaa muista kehittämismenetelmistä?

Kd2s-_MG_7425-BCI-fulläsitteitä ”coaching” ja ”valmennus” saatetaan käyttää eri tilanteissa hyvinkin monin tavoin. Alkuperäiseltä luonteeltaan coaching on kuitenkin aina keskustelun, kysymysten ja harjoitusten kautta oivalluttamista ja kannustamista. Alla on vertailtu coachingia muihin kehittämismenetelmiin ja tuki/ohjausmuotoihin.
 

  • Konsultoinnissa tieto ja vastaukset ovat konsultilla, coachingissa viisaus piilee coachattavalla itsellään.
  • Mentoroinnissa kokeneempi jakaa tietämystään autettavalle, mentori on usein käsiteltävän aiheen asiantuntija.  Coachingissa coach ei jaa kokemuksiaan eikä tietämys käsiteltävästä aiheesta ole olennaista.
  • Koulutus on yksittäinen tilanne tai sarja tapahtumia, joissa harjoitellaan tai opitaan etukäteen määriteltyjä tietosisältöjä. Coaching on pitkäjänteinen yhteistyösuhde, joka tukee coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa.
  • Työnohjaus keskittyy enemmän nykytilan tarkastelemiseen, kun taas coaching orientoituu tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.
  • Sparraus on tuttu termi urheilumaailmasta, jossa se tarkoittaa harjoitteluvastustajaa. Liike-elämässä sparraus tarkoittaa ”haastavaa” ajatustenvaihtoa, asiakkaan ratkaisukeskeistä neuvomista ja opastamista. 

  

 

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X