Sanna Niemelä

Sanna Niemelä

Certified Business Coach®

Olen valintasi coachiksi, kun haet syvällisempää pohdintaa ja tietoisuuden lisäämistä itsestäsi tai kun sinä tai organisaatiosi ovat valmiita astumaan suuren, jopa mullistavan muutoksen polulle.

Olen Sanna Niemelä, sertifioitunut Business Coach ja muutosvalmentaja. Tuen sinua laajentamaan ajatteluasi, näkemään asioita uudella tavalla sekä hahmottamaan uusia polkuja ja perspektiivejä. Käytän työssäni kokonaisvaltaista ajattelua, testattuja viitekehyksiä ja systeemiajattelua, joihin olen perehtynyt eri opinnoissani. Autan asiakastani tavoitteellisesti tutkimaan itseään ja hahmottamaan oman käyttäytymisensä vaikutuksia organisaatioon. Minulle tuottaa suurta iloa nähdä asiakkaani kasvavan, kehittyvän ja vievän oivalluksiaan arjen tekemiseen. Autan asiakasta tiedostamaan vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, onnistumisen esteet ja sisäiset rajoituksensa. Minun on helppo käsitellä ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia sekä puhua epämukavuuden kohtaamisesta. Teen tarkkoja ja osuvia havaintoja. Asiakkaani itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen ja kehittämisen tukena voin käyttää erilaisia analyyseja, kuten Luontaiset Taipumukset ja Global Leadership Profile.

Ihmisenä olen helposti lähestyttävä, läsnä oleva ja kuunteleva coach. Vahvuuksiani ovat idearikkaus, empaattisuus, ihanteellisuus, myönteisyys ja luovuus. Kun aistin coachattavan olevan riittävän valmis, saatan ehdottaa coachingin tueksi erilaisia harjoituksia. Sovitan palautteeni asiakkaan mukaan, ja luon siten turvallisuutta coaching-tilanteeseen. Avoin, aito ja rakentava ilmapiiri luo pohjan, jossa asiakkaan on helppo avautua herkistäkin asioista. Annan myönteistä palautetta, ja kannustan vahvasti asiakastani.

Olen itse käynyt läpi ison muutoksen sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässäni. Olen aikaisemmin työskennellyt Business Controllerina globaalissa vientiyrityksessä, kunnes työni Exceleiden parissa ei tarjonnut enää riittävästi motivoivaa kehittämistyötä ja haastetta. Ymmärrän laskentatoimen parissa sekä kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelemisen haasteet ja erilaiset tilanteet, kuten eri aikavyöhykkeillä olevien kanssa työskentely tai esimies Atlantin toisella puolen. Olen työskennellyt pääosin insinööripainotteisissa työyhteisöissä, ja erityisesti rakastan tehtaita!

Erikoisosaamiseeni kuuluvat myös työhyvinvointipalvelut ja mindfulness-ohjaus. Yrittäjänä minulla on omakohtaista kokemusta epävarmoissa, jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa toimimisesta. Tämä on kasvattanut minussa rohkeutta, sinnikkyyttä, joustavuutta ja optimismia. Sovellun coachina johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka hakevat työhönsä ja elämäänsä uutta suuntaa ja muutosta. Olen parhaimmillani pitkäkestoisissa prosesseissa, joita kutsun nimellä Leadership Developmental Coaching. Tiimicoachina tuen sitä, mikä organisaatiossa on hyvää ja kyseenalaistan asioita, joissa tarvitaan muutosta. Organisaatioissa osaamistani kannattaa hyödyntää, kun organisaatiota halutaan voimaannuttaa tai muutoksen johtamiseen tarvitaan tukea.

Motto: ”Jalat maassa, katse horisontissa, sydän paikallaan”

Omat avainsanat: #muutosvalmennus #transformaatio #läsnäolo #luontaisetvahvuudet #kokonaisvaltaisuus

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X