Sisäiset coachit työntekijöiden ja esimiesten kehittymisen tukena Espoossa

Sisäiset coachit työntekijöiden ja esimiesten kehittymisen tukena Espoossa

 

Espoon kaupunki järjesti keväällä 2016 kokeilun, jonka myötä henkilöstöstä koulutettiin yhteensä 18 sertifioitua business coachia, eli ammatillisesti pätevöitynyttä valmentajaa. Erilaisissa HR-tehtävissä työskentelevien organisaation sisäisiin tarpeisiin koulutettujen valmentajien tehtävänä on tukea ja auttaa kaupungin esimiehiä ja työntekijöitä kehittymään omassa työssään yli organisaatiorajojen. Coachaamisesta on muodostumassa vakituinen osa Espoon kaupungin sisäistä esimiespalvelua, ja kokemukset coachingista ovat olleet myönteisiä. BCI oli mukana tässä kokeilussa kouluttavana tahona ja yhteistyökumppanina. Valmennuksen vaikuttavuutta mitattiin laajasti koulutuksen päätyttyä muun muassa tutkimalla coachattavien kokemuksia coachingista.

 

Espoon kaupungin sisäisen coach-koulutushankkeen moottorina toimi kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkönä työskentelevä Hanna Saaristo. ”Kiinnostuin palavasti coachingista aiemmassa työssäni ollessani suuren globaalin amerikkalaisen yrityksen palveluksessa esimiehenä ja Human Capital – konsultoinnista vastaavana Suomessa noin kymmenen vuotta sitten. Siellä coaching oli globaalisti nostettu yhdeksi keskeiseksi johtamisarvoksi ja johtamisen kehittäminen perustui vahvasti coaching-lähestymistapaan jo tuolloin. Löysin coachingista jo silloin avaimen oman johtamisen ja asiantuntijatyön sekä jopa oman elämänkin kehittämiseen”, Hanna kertoo.

Hanna Saaristo

 

Organisaation sisäisten coachien kouluttaminen on ollut Hannalla tavoitteena jo pitkään. Coachingin hyödyntäminen on organisaatiossa laaja-alaista, johon kaikki ovat sitoutuneet ylintä johtoa myöten. ”Olemme muotoilleet coachingista esimiehille tarjottavan palvelun, josta saadut kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä. Esimiehet voivat hakeutua coachaukseen kun kokevat sille tarvetta, ja palvelu on otettu hyvin vastaan. Coachingin käyttökohteita Hanna havaitsee esimiestyön kehittämisen ohella olevan runsaasti: ”olemme kytkeneet coachingin johtamispalautteen purkuun sekä erilaisten sisäisten valmennusten yhteyteen. Tutkimme parhaillaan myös muita kytkemisen mahdollisuuksia, joita tuntuu löytyvän yhä useammasta projektista ja hankkeesta”.

 

Coachien ammatillinen kehittymisen tukeminen on otettu hyvin huomioon tässä hankkeessa. ”Olemme perustaneet kaupungin sisäisen coaching-verkoston, jossa ylläpidämme osaamista, sovimme pelisääntöjä ja toimintatapoja”, Hanna kertoo. Verkoston tarkoituksena on ylläpitää osaamista, antaa ammatillista vertaistukea ja pitää ”liekkiä yllä”. Verkosto tekee coachauksesta ammattimaisempaa eikä yksilölähtöistä, koska omaamme yhteiset pelisäännöt ja toimintatavasta”, Hanna mainitsee.
 

Sisäisten coachien kouluttaminen on ollut organisaatioiden sisäisen kehittämisen suunta viime vuosina yhä enenevässä määrin. Coachingin hyödyntämisen edut ovat olleet esillä laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa. HR nähdään usein keskeisenä tahona coachingin jalkauttajana organisaatioon. Hannan mielestä HR:n tulee vahvistaa kumppanoivaa toimintatapaa ja laajentaa neuvovaa rooliansa. ”Sisäisten coachien kouluttamisen myötä HR kykenee vahvemmin tukemaan organisaation tavoitteellisuutta ja omien voimavarojen parempaa hyödyntämistä”, Hanna toteaa. ”Coachaaminen lisää organisaation tavoitteellisuutta ja kasvattaa henkilöstövoimavarojen kapasiteettia, kun toimijat alkavat paremmin tunnistaa mahdollisuuksia ja voimavarojaan, sekä oppivat jäsentämään ja priorisoimaan töitään keskittyen aikaista enemmän tärkeisiin asioihin. Coaching monipuolistaa ajattelua ja tukee innovatiivista kehittämistä ja parantamista. Viime kädessä kaiken kaikkiaan vahvistaa ammattimaista toimintaa, mikä näkyy ulospäin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä organisaation sisäisenä tehokkuutena että hyvinvointina.”, Hanna pohtii coachingin hyötyjä omiin kokemuksiinsa pohjautuen.

 

Coaching on jatkossa osana Espoon kaupungin sisäistä palvelua, joka on kytkeytty erityisesti esimiestyön kehittämiseen. Kokemuksia palvelun käyttämisestä on saatu jo runsaasti, sillä ohjasimme coachkoulutukseen sisältyvät asiakascoachingtunnit suoraan organisaation käyttöön, Hanna kertoo. ”Coaching on loistava työkalu johtamiseen ja esimiestyöhön, se tukee delegointikykyä ja valmentavaa johtamista, missä omia johdettavia halutaan kasvattaa vastuulliseen itsenäiseen oman työn hoitamiseen. Coaching tukee myös itsensä johtamisen asioita, kasvattaa asennetta ja haasteiden sietämisen kykyä”, Hanna mainitsee muutamia coachingin näkyvistä hyödyistä.
 

BCI:n kanssa tekemämme yhteistyö on ollut hedelmällistä ja kaikin puolin sujuvaa. Voin suositella erittäin lämpimästi! Certified Business Coach® -koulutus on ollut laadukkain Suomessa käymäni koulutus, ja itselläni on pitkä kokemus kansainvälisessä ympäristössä työskentelemisestä, Hanna mainitsee.

 
Kansainvälisesti akkreditoitu Certified Business Coach® -koulutus on työelämän tarpeisiin suunniteltu coachingkoulutus, josta on valmistunut jo lähes 1000 alan ammattilaista. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet organisaation sisäisenä ja ulkoisena coachina työskentelylle. Koulutuksesta saadun coaching-osaamisen myötä voidaan tehokkaasti kehittää henkilöstöä, esimiestyötä ja koko organisaatiota. Lue lisää tästä.

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hanna-Kaisa Lindfors – hanna-kaisa.lindfors@bci.fi tai puh. 050-407 2210. 

BCI Business Coaching Institute

Puh. 010 235 3976

UMA Workspace
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Y-tunnus: 2561216-9

Asiakaspalvelu
info@bci.fi

Coachaus- valmennus-, konsultointi- ja koulutustoimintamme ja palvelujemme markkinoinnin luonteesta johtuen käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi ja niinpä käsittelemme niitä mahdollisimman suurella huolellisuudella. Klikkaamalla otsikkoa pääset tietosuojasivullemme jossa on asiasta tarkemmin. Kiitos mielenkiinnostasi.

X